In 5 stappen naar teksten die wérken

Wil je nieuwe teksten schrijven of bestaande teksten herschrijven? Dan vraagt dat om een aanpak in 5 stappen.

Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van onze aanpak? Lees onze klantcases.

5 stappen naar teksten die wérken
Stap 1:

Leg éérst de huidige TXT-score vast

De TXT-score geeft je inzicht in het huidige schrijfniveau. Dankzij deze nulmeting beschik je over een blauwdruk van specifieke teksten, en weet je wat de aandachtspunten zijn op elk van de 5 schrijfniveaus. Het is daardoor direct duidelijk of je teksten bijdragen aan het bereiken van de doelen van het team, de afdeling, divisie of zelfs de complete organisatie.

Stap 2:

Bepaal hierna de gewenste TXT-score

Tijdens deze stap bepaal je welk schrijfniveau je wilt bereiken. Oftewel: je stelt vast wat de gewenste TXT-score is. De TXT-score is altijd gekoppeld aan de 5 schrijfniveaus: van correcte spelling en grammatica tot en met gedrag beïnvloeden met teksten. Meer weten? Bekijk de TextTalk over de 5 schrijfniveaus (duur: 5 minuten).

Stap 3:

Maak interne schrijfafspraken en leg deze vast

Om het gewenste schrijfniveau te bereiken, zijn er schrijfafspraken nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een schrijfwijzer. Hiermee zorg je voor consistentie en uniformiteit. Je kunt zo ook je schrijfkeuzes onderbouwen, door het verband te laten zien tussen de identiteit en het gewenste imago van de organisatie én de gemaakte schrijfkeuzes.

Stap 4:

Deel en borg schrijfafspraken en schrijfkennis binnen de organisatie

Medewerkers houden zich aan schrijfafspraken als ze er zélf mee aan de slag gaan en de voordelen ervaren. Bijvoorbeeld dankzij schrijftrainingen van een externe professional. Of van interne ambassadeurs: communicatieadviseurs die zélf interne schrijfworkshops geven, gebruikmakend van content op het online platform TextPro.nl.

Stap 5:

Evalueer of de gewenste TXT-score is bereikt en de bijbehorende doelen zijn behaald

Dankzij de nulmeting uit stap 1 kun je altijd evalueren of jouw interventies de gewenste resultaten hebben opgeleverd. Zijn de zakelijke doelen bereikt? Schrijven we nu op het niveau dat we in stap 2 voor ogen hadden? Een ‘lightvariant’ van de TXT-score uit stap 1 is daarvoor een optie. Bekijk tot slot of er nieuwe of gewijzigde doelen zijn (altijd business driven), waarvoor je teksten weer als tool inzet.

Meer weten?

Wil je ook teksten gaan (her)schrijven, of schrijfkennis delen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Papier is passé. We hebben al voor zó veel partijen opdrachten verzorgd, de kennis en ervaring die we daarbij hebben opgedaan, delen we graag.

Contactformulier